Hoe verloop t het?

 

Eerst is er een intakegesprek met de ouders waarin zij (hun zorgen) over het probleem van het kind vertellen. Dit doe ik graag bij het kind thuis, als ouders het fijn vinden.

 

Na dit eerste gesprek beslist u of u de therapie wilt beginnen.


Dan zie ik het kind 5 keer alleen. 

 

Na elke 5 sessies vindt een gesprek met de ouders plaats waarin de voortgang en ontwikkeling van het kind besproken worden. 

 

Aan het einde vindt altijd een sessie plaats om afscheid te nemen en indien nodig een laatste oudergesprek.