Verklaringsmodellen

 

De integratieve therapie bekijkt het kind, en werkt met het kind, vanuit 6 verklaringsmodellen:

 

  • Medisch model: heeft de klacht lichamelijke oorzaken?

  • Stressmodel: is er een onbalans tussen spanning en ontspanning?

  • Gedragsmodel: is het simpelweg aangeleerde gedrag?

  • Communicatiemodel: zijn er in de communicatie met de omgeving factoren (thuis of school)  die de klacht beïnvloeden?

  • Psychoanalytisch model: is er sprake van onverwerkte gebeurtenissen?

  • Transpersoonlijk model: spelen leven, dood en spiritualiteit een rol?                                                

 

Problemen ontstaan vaak door een combinatie van oorzaken.

Het gebruik van deze modellen helpt om doeltreffend te zijn.