jouw eindeloos geduld

jouw hand

die de mijne neemt
en me wilt kennen 

geef me vleugels
om weer te vliegen
de vlinder in mij 

 

Fragment uit JIJ © Cornel van Noppen

Integratieve kindertherapie

Integratieve Kindertherapie is een kortdurende vorm van begeleiding (max 15 sessies) voor kinderen vanuit 4 jaar. Het  zet het kind centaal en belicht zijn klacht vanuit verschillende verklaringsmodellen  en niet vanuit één behandelmodel zoals sommige andere therapieën.  

 

Dan ga ik met het kind aan het werk: dit doe ik door middel van rollenspel, schilderen, kleien, sprookjes, knuffeldieren, spelletjes en ander spelmateriaal. Door te spelen, praten, tekenen en dergelijke laat het kind bewust of onbewust zien wat er in zijn of haar belevingswereld omgaat.

Tijdens de eerste sessies wordt op deze manier de onderliggende problematiek onderzocht. 

Ik stel vervolgens een behandeling samen die precies op het kind is afgestemd. Ik werk altijd op maat en het kind staat centraal in mijn aanpak. 

 

Kinderen ervaren de sessies doorgaans als leuk en gezellig en komen graag vanwege de speelse en kindvriendelijk werkwijze. 

Wanneer ik denk dat je kind meer baat heeft bij een andere vorm van begeleiding, verwijs ik door. Meestal is dat niet nodig en worden op korte termijn goede resultaten behaald.